Kırklareli İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel İlanı

Kırklareli İl Özel İdaresi Mimar, İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi ve Harita Teknikeri İlanı

Kırklareli İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel İlanı
Kırklareli İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel İlanı ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 5 Nisan 2017

 İdaremizin ihtiyaç duyduğu teknik kadrolarda; İl Genel Meclisinin 10/02/2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesinin 3 üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli 2 adet Mimar, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Tekniker (Harita) olmak üzere toplam 6 personeI istihdam edilecektir. 

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde beIirtiIen şartlart taşımak
 •  Üniversitelerin "UNVANl iLE iLGiLi" bölümünden mezun olmak. Başka kurumla sözleşmesi bulunmamak.
 • Sınav tarihinde geçerli olan Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapı|an 20l6 Yılı Kamu Personel Seçme SınavınınKPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
 • Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ya da en az l yıl erteletmiş veya muaf olmak
 • Görevlerini devamlı yapınasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 21/04/2017 tarihimesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Kırklareii İl Özel İdaresi iıısaır Kaynaklarl Ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

 

İSTENİLEN BELGELER

 • İş Talep Formu ( İdaremiz İhsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek adaylarca düzenlenecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
 • Sabıkasının bulunmadığına ilişkin€ırmhuriyet Savcılığından son bir ay içerisinde alınmış belgenin asIı,
 • Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
 • Erkek adaylar için asker|ik belgesi aslı veya onaylı sureti.
 • Varsa Hizmetlerini gösterir belge( Öze| sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi )
 • Kısa özgeçmişini anlatan belge. 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Sözlü-mülakat sınavında

 • Autocad programını kulIanması,
 • İnşaat ve mimari pğelendirme esaslarına uygun proje hazırlayabilmeve kendi dallarında hesap yapabilme becerisi,
 • Bilgisayar ve keşif programlarına hakimiyeti,
 • Mesleki tecrübeye sahip olması dikkate alınacaktır.  

İlanın Aslı ve Detaylar İçin Tıklayınız 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500