Şubat 2017 PTT Başvuru Sonuçları Açıklandı

PTT'nin 2017/1 500 personel alımına ait sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Şubat 2017 PTT Başvuru Sonuçları Açıklandı
Şubat 2017 PTT Başvuru Sonuçları Açıklandı ADMİN

Ek-1: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Ek-2: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında yedek adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Ek-3: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında sıralamaya giremeyen ve başarısız olan adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Sözlü sınav sonuçlarına göre; atanmaya hak kazanan adaylar; 18 Nisan- 2 Mayıs 2017 tarihleri arasında istenilen belgeleri atanacakları Müdürlüğe teslim edecekler.

Adaylardan İstenen Belgeler:

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı 

* Diploma veya mezuniyet belgesinin  noter tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi

* Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu 

* Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi

* Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi 

* Mal bildirim beyannamesi (Beyanname,http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir)

* İş isteme beyannamesi (Beyanname, http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir)

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Form, http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir. Formun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. )

* Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (El yazısıyla yazılacaktır.)

 

* 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf)

Dağıtıcı pozisyonu için başvuru yapacak adayların ayrıca; B Sınıfı ve A2 sınıfı Sürücü Belgeleri (18/02/2017 tarihinden sonra alınmış olan Sürücü Belgeleri varsa bu tarih ve öncesine ait sertifika ibraz edilmesi gerekir.)

 

1- Mal Bildirim Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

2- İş İsteme Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu indirmek için tıklayınız.

4- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan örneğini indirmek için tıklayınız. (Beyan el yazısı ile yazılacak.)

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500