Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Personel Alıyor

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Personel Alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 Personel Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 8 Mayıs 2017

İlana göre makine mühendisi, inşaat mühendisi, programcı ve büro personeli olmak üzere toplamda 5 kişi KPSS puan sırasına göre alınacak.

Makine Mühendisi

 • Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezunu olmak.
 • En az 2 (iki) yıl alanı ile ilgili tecrübeli olmak. (Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olması Gerekmektedir) 

İnşaat Mühendisi

 • Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezunu olmak.
 • En az 2 (iki) yıl alanı ile ilgili tecrübeli olmak. (Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olması Gerekmektedir)
 • Düzenleme, tasarım, görselleştirme, 3 boyutlu çizim yapabilme ve yapı maliyeti hesaplaması konusunda tecrübeli olmak. (Sertifika veya Transkript) Transkript sunulacaksa ilgili üniversiteden ayrıca onaylı ders içeriklerinin de teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • Betonarme yapıların bilgisayar ortamında projelendirilmesi ve çizimi tecrübesi olup, bunu belgelemek,
 • Üst yapı ve altyapıda tecrübeli olmak (bu alanda çalışmış olduğunu belgelemek)

Büro Personeli  (Kod 1): 

 • En az Lisans mezunu olmak.
 • Üniversitelerin Özel Kalem Müdürlüklerinde en az 8 (Sekiz) yıl süreyle çalışmış olmak ve bunu ilgili birimlerden belgelemek. (Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olması Gerekmektedir)
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.

Büro Personeli  (Kod 2): 

 • En az Lisans mezunu olmak.
 • Üniversitelerin Özel Kalem Müdürlüklerinde en az 8 (Sekiz) yıl süreyle çalışmış olmak ve bunu ilgili birimlerden belgelemek. (Aynı Süre Kadar Sigorta Primi Yatırılmış Olması Gerekmektedir)
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikasına sahip olmak.
 • Kapasite Geliştirme Eğitimi Programı sertifikasına sahip olmak.

Programcı 

 • Fakülte, Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. (Yabancı Dil Sertifikaları Kabul Edilmeyecektir)
 • C# programlama dili, SQL dili, Mobil Uygulama Geliştirme, Veri Madenciliği ve Uzman Sistemlerle ilgili bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Sertifika veya Transkript) Transkript sunulacaksa ilgili üniversiteden ayrıca onaylı ders içeriklerinin de teslim edilmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU - SINAV TARİHLERİ VE YERİ

-Başvuru Başlama Tarihi : 24.04.2017

-Son Başvuru Tarihi : 08.05.2017 (Mesai bitimi)

-Mühendis (İnşaat, Makine) KPSS Puan sıralaması

-Büro Personeli KPSS Puan sıralaması

-Programcı kadrosu için Sınav Bilgileri: Sınav Tarihi Saati ve Yeri: “www.artuklu.edu.tr” web adresinde daha sonra ilan edilecektir.

Alım ilanı ile ilgili detaylı bilgi www.artuklu.edu.tr adresinde olup, başvurular şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

YABANCI DİL ŞARTI

İngilizce dil bilgisinin belgelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde puan almış olunması şart olup, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar ile yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

 

KPSS PUANININ TÜRÜ VE GEÇERLİLİK YILI

ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puan türünden 50 (Elli) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere Sözleşmeli Programcı pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) 

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Formu için tıklayınız
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 • Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı
 • Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (KPSSP3 (B) türünde)
 • Özel Şartlar bölümünde istenilen unvanlara göre belgeler-sertifikalar
 • Kısa Özgeçmiş
 • Yabancı Dil Belgesi (Programcı kadrosu için)

Başvurular http://www.artuklu.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formu doldurularak istenen ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

 

YERLEŞTİRME ve ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ

 • Aranılan şartları taşıyan aday KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Üniversitemiz tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup, 15 gün içerisinde hazırlaması gereken evrakları MAÜ Personel Daire Başkanlığına teslim edecek ve sözleşmesini imzalayacaktır.
 • Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan, ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadroya yedek aday listesinden sırayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • Yazılı ve/veya sözlü sınavı tarihi Müracaatların bitim tarihinden sonra http://www.artuklu.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

 

 ATAMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği
 • KPSS sonuç belgesi
 • Erkekler için; Askerlik belgesi (Terhis, Tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini yapmasına engel olabilecek doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı.

 

DİĞER HUSUSLAR

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.artuklu.edu.tr/ internet adresinden başvuru formunu doldurarak şahsen yapılan müracaatları kabul edilecektir. Hatalı, eksik veya yanlış beyanda bulunan ve bulunmuş olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınavından sonra http://www.artuklu.edu.tr/ adresinde asıl ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların, evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili belgeleri hazırlayarak Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına elden şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek, olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500