İçişleri Bakanlığı 1545 Büro Personeli Alıyor

İçişleri Bakanlığı yayınladığı ilanda neredeyse tüm Türkiye'de toplam 1545 kişiyi sözleşmeli büro memuru olarak kadrosuna alacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 1545 Büro Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı 1545 Büro Personeli Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2017

Alımlar Kaymakamlık, İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere yapılmaktadır. 1545 kişilik ilan için puana göre ilk sıradan 6180 kişi mülakata alınacak.

ALIM YAPILACAK İLLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Başvuru Şartları

  • En az önlisans mezunu olmak,
  • 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
  • 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar; Bakanlığıın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan; “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Lisans (4 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu” ya da “T.C. İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı Sözleşmeli 4/B Büro Personeli – Önlisans (2 yıllık) Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”ndan, KPSS (B) grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek 15-22 MAYIS 2017 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla İle ve/veya pozisyona müracaat eden adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" butonuna bastıklarında ekrana "Tamam" ve "İptal" butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar "Tamam" butonuna basacaklardır. "Tamam" butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik yapamayacaklardır. "Tamam" butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 22 MAYIS 2017 tarihi saat: 17:30'a kadar "İptal" butonuna basarak İş Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.

 Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

Müracaatını elektronik ortamda tamamlayıp İş Talep Formunun çıktısını alan adaylar Bakanlığımız (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurarak 2 nüsha çıktısını almak zorundadırlar. Alınan nüshaların her birine adayın fotoğraf yapıştırarak imzalaması şarttır.

Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Adayların elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzaladığı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile bir adet imzalayıp fotoğrafını yapıştırdığı İş Talep Formunun çıktısına bu ilanın (E) maddesinde belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini de bu belgelere ekleyerek en geç 30 MAYIS 2017 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim etmeleri zorunludur. Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD'sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü, adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.

Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgelerinin bir veya bir kaçını bu ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, Giriş(Sözlü) Sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve fotoğraf yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
  • Adayların (www.personel.icisleri.gov.tr) internet adresindeki Örnek Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan ve elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak, fotoğrafını yapıştırıp imzalayacağı 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve formun kaydedilmiş flash belleği ve/veya CD'si,
  • Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti(Diploma fotokopisi, aslı ile karşılaştırılıp kontrol edilip onaylandıktan sonra diplomanın aslı adaya tekrar iade edilecektir. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların ise Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),
  • on altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar; il tercihleri ve 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3 ve önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar aday, Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğünce; her il için puan türüne göre ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler, 26 MAYIS 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Bölgesel sınav komisyonları, Giriş(Sözlü) sınav günü, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, Giriş (Sözlü) Sınavına alınacaktır. Giriş (Sözlü) Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile Giriş(Sözlü) sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav günü başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, Giriş(Sözlü) Sınavına alınmayacaktır.


ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV YERLERİ İl gruplarına göre bölgesel sözlü sınav yerlerine ait Ek-2 sayılı tabloda, iller gruplandırılarak, her grup illerin hizalarında sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri İl için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır. Sözlü sınavlar, bölgesel olarak 7 ilde 3 TEMMUZ 2017 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup sınavlar il gruplarına göre belirlenmiş sınav yerindeki bölgesel sınav komisyonlarınca yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler 8 HAZİRAN 2017 tarihinde Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU

Giriş(Sözlü) Sınavlarının yapılabilmesi için; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında yedi(7) bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen yedi (7) İl'de Bölgesel Sınav Komisyonları, Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur. Giriş(Sözlü) Sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum ilinde oluşturulan İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonunca toplam 7 İl'de yapılacaktır. Sadece İstanbul ilinde KPSSP3 ve KPSSP93 puanlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapmak üzere iki sınav komisyonu oluşturulmuştur. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen ilin sınav komisyonunca, Giriş(Sözlü) Sınavına tabi tutulacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) , c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş(Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Sözlü sınava katılan adaylar KPSS puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı puan sıralamasına tabi tutulacaktır. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra her il için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçları yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar; KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilerek duyurulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren iki iş günü içinde mesai saatleri arasında adayın Giriş (Sözlü) Sınavına katıldığı İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İlgili sınav komisyonu itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asil ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına ait listeler Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER

1-2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,

2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin Örnek Formlar ve Dilekçeler sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,

3- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları'na uygun olarak çekilen fotoğraf CD'si. Giriş (Sözlü) sınav sonuçlarının Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren, Giriş(Sözlü) Sınavını asil olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini yazılı tebligatı beklemeksizin İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

 

ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, adayların İş Talep Formunda İl tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır. Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 

YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. GÖREVLENDİRME

Valilikler hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruret ve diğer sebeplerle 4/B sözleşmeli büro personelini Valilik, Kaymakamlık büroları ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirebilir.

 

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile Giriş(Sözlü) Sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İLANA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ..

HANGİ İLE KAÇ KİŞİ ALINIYOR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-05-25 @Görkem ERCAN -Sorun olmaz.
Görkem ERCAN     2017-05-25 Admin boş biraktirmiyor du evet veya hayır demem gerekiyor du mecbur hayır dedim ama ne olur bilmem
Şükran     2017-05-22 Çok Teşekkür ederim.
ADMİN     2017-05-22 @Şükran mülakata çağırılırsanız doldurup valiliğe teslim edeceksiniz. 26 Mayıs'ta adınız listede çıkarsa verdiğim linkten güvenlik soruşturması formunu indir doldurup valiliğe teslim edeceksiniz. Link http://personel.icisleri.gov.tr/ornekformlar
Şükran     2017-05-22 Ya ben güvenlik formunu bulamıyorum lütfen yardim edin
ADMİN     2017-05-22 @Zeyneb Tamamdır beklemeye geçebilirsin☺️☺️
ADMİN     2017-05-22 @Görkem Ercan Bu sizlik değil ki boş bırakılmıyor mu?
Zeyneb     2017-05-22 Merhaba Bi yanlışlık yapmak istemiyorum biraz pimpiriklendim bugün son gün olunca :) Ben başvuru için çıkan formu eksiksiz doldurdum ve çıktı aldım. Şimdilik basvurum tamam mı? Başka adım var mı? Şimdiden teşekkürler admin :)
Görkem Ercan     2017-05-22 ÖNEMLİ UYARI:“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylardan ilanda belirtilen gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunmak isteyenlerin, Başvuru Formunun “22 Mayıs 2016 tarihinden sonra 4/B sözleşmeli personel iken, sözleşmeniz feshedildi mi?” bölümünde “Hayır” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.​ Ben daha önce memurluk yapmadım hiç ?
ADMİN     2017-05-22 @Görkem Ercan Tam metni ve açıklamasını yazarak sorarsanız daha iyi olur.
Görkem Ercan     2017-05-22 Admin daha önce hiç memuriyet yapmadım başvuru da diyor ki " 22 Mayıs 2016 tarihinden sonra 4/B sözleşmeli personel iken, sözleşmeniz feshedildi mi?" Evet veya Hayır secenegi var ne diyoruz buna ?? Baknlıgın sayfasında fesh edilenler hayır desin diyor ama öyle birşeyim olmadı memur da olmadım evet dersem de yanlış olur gibi :(
ADMİN     2017-05-21 @Miraycan https://www.turkiye.gov.tr/adres-bilgilerim Bu linkteki e-devlette kayıtlı olan adres bilgilerinizi giriniz.
ADMİN     2017-05-21 @Seda Bölümünüzü bulamıyorsanız Diğer kısmını işaretlemelisiniz.
Miraycan     2017-05-20 Merhaba başvurunun adres kısmında hata veriyor bu kısmı nasıl çözebiliriz
seda     2017-05-19 merhaba hastane yönetimi ve organizasyonu bölümü mezunuyum fakat başvuru sırasında bölümümün adı olarak yer almıyor ne işaretlemem lazım yardımcı olur musunuz:
ADMİN     2017-05-18 @Gokhan Sorun olmaz.
Gokhan     2017-05-18 Sayin admin Askerligimi 12 ay yaptim 7 günde ceza yedim telefondan dolayı şimdi askerlik sureme ne yazmam gerek cezayı yazmak zorundamiyim ? Ben sadece ay kısmına 12 ay yazdım doğrumu ?
canan     2017-05-18 adres bilgisini girip ileri dediğimde ilerlemiyor. üstteki kutucuklara yazamıyorum yardım ??
ADMİN     2017-05-18 @Ertuğrul Askerliğinizi 15 aylık dönemde yaptıysanız askerlik süreniz 1 yıl 3 ay 0 gündür.
Ertuğrul     2017-05-18 Başvuru kısmında askerlik durumuyla ilgili bitiş tarihinin altında askerlik süresi var yıl ay gün olarak belirtilmiş tam olarak nasıl giriş yapılacak bilgisi olan var mı
ADMİN     2017-05-18 @Emine Çok bişey değişmez. Mülakata çağırıldığınızda Diplomanıza göre giriş yapacaklar zaten. Fakülteyi yazıp geçebilirsiniz.
ADMİN     2017-05-18 @Zeynep Talep formu çıktısını aldıysanız başvurunuz yapılmıştır.
ADMİN     2017-05-18 @Kadriye Başvurunuzu yapınız ve diplomanızı kargo ile göndertiniz. Mülakata çağırılırsanız diplomanız lazım olacak. Mülakata daha çok var.
Emine     2017-05-18 Hocam merhabalar ben celal bayar universtesi salihli meslek yuksekokul mezunuyum formda fakulte diye soruyo oraya bagli oldugumuz iktisadi idari bilimler fakultesi mi yazcam yoksa salihli myo mu
Zeynep     2017-05-18 Talep formunun ciktisini aldigimizda basvuru olmus oluyor degul mi... Ya da basvuruyu yapabildigimi nasil ogrene bilirim ..
Kadriye     2017-05-18 Ya basvuru icin diplomanin hem asli hem fotokopisi isteniyor.ben diplomami alamadim hala, baska sehirde oldugum icin.hemen gidip gelme imkanim da yok.basvuru yapamicak miyim yani :(
ADMİN     2017-05-18 @Meltem Cep telefonundan deniyor olabilir misiniz? Öyleyse açılmayabilir. Telefonunuzun modeli docx dosyaları desteklemiyor olabilir.
Meltem     2017-05-18 Örnek dilekçeler ve arşiv formunu yapamıyorum acilmiyo
ADMİN     2017-05-18 @Kadriye Evet. Giriş(Sözlü) Sınav Başvuru Belgeleri.
Kadriye     2017-05-18 Bu ilanin "E" maddesinde yazan belgeler, sozlu sinav giris belgeleri mi oluyor? Elli kere baktim "E" maddesi falan goremedim yaa :s
ADMİN     2017-05-17 @Esma Sorun olmaz.
Esma     2017-05-17 Ben küçük bir hata yaptım Anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesi sosyal hizmetler diyecegime Anadolu üniversitesi iktisadi ve idarî bilimler sosyal hizmetler dedim sorun olur mu
ADMİN     2017-05-17 @Murat Size de iyi geceler Murat Bey :) Hatalı giriş yapanlar hiç bir şey yapmayacaklar. Mülakata çağırdıklarında teslim edecekleri belge ile kurumdan bilgilerini düzelttirecekler.
ADMİN     2017-05-17 @Mesut 26 Mayıs'ta açıklanacak listede adınız çıkarsa Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine ilanda belirtildiği gibi en son 30 Mayıs'a kadar teslim edeceksiniz.
murat     2017-05-17 Iyigeceler admin bende hatalı giriş yapıp düzeltme yapamayanlardanım ne yapmamız gerekiyor
mesut     2017-05-17 Bu iki güvenlik soruşturması formu ve diğer elektronik ortamda başvuru için alınan çıktı 26.Mayıs.2017 tarihinden önce mi yoksa sözlü mülakat için açıklanan isim listesinden sonra mı bu belgeleri bulundukları ilin valiliğine teslim edecek
ADMİN     2017-05-17 @Yasemin Kavuktepe Tabi ki senin kardeşin :) Yandın sanırım :)
yasemin kavuktepe     2017-05-17 Esinin ve kardesinin diyor hangimizin kardesi benimse ben yandim!
ADMİN     2017-05-17 @Yasemin Kavuktepe İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmalısınız. Ancak sigortalı bir işte çalışmıyorsanız çalışmıyorum diyebilirsiniz.
yasemin kavuktepe     2017-05-17 Son soru esin n kardeslerinin ismimi ya bide ben hala calisiyorum o alani doldurmam gerekiyormu
ADMİN     2017-05-17 @Emre Hocam o işlemler daha sonra. Mülakatı geçerseniz bilgi alırsınız zaten.
Emre     2017-05-17 Güvenlik ve arsif araştırma formu fark edermi personel.icisleri.gov.tr den mi temin edicez yoksa
ADMİN     2017-05-16 @Yasemin Kavuktepe Ümit Çakar'a da dediğim şekil iletişime geçip bilginizi düzelttirmenizde fayda var. İlerde önünüze yanlış bilgi verilmiş denip elenmenize sebep olmayacağının garantisi yok.
ADMİN     2017-05-16 @Ümit ÇAKAR okuduğunuz bölüm yoksa İçişleri Bakanlığını arayıp Personel işlemlerine bağlanıp bildirmelisiniz.
yasemin kavuktepe     2017-05-16 Aof onlisans mezunuyum egitim nolumunde anadulolu unv sectim bolum halkla iliskiler iktisat ve idari bolum aof diye belirymesim sorun olurmu
Ümit ÇAKAR     2017-05-15 Merhaba arkadaşlar Aöf uzaktan eğitim Bilgi Yönetimi Önlisans mezunuyum bu bölümleri göremedim. Aöf'ler başvuru yapamıyor mu acaba?@ADMİN
Mehmet     2017-05-14 Klasik kolelik sistemi sozlesmeliymis saka gibi diger memurlarla esit haklarin bile yok kiniyorum sadece.
yasemin     2017-05-13 Yıllardr atanamyoruz 2.üniversiteyi bitirmek üzereyim lisans yllardr hem çalış hem oku hem atanmaya çalış yaş 35i geçti YAŞ SINIRI KALKSINNN...
yasemin     2017-05-13 Eğitim Fakültesi kardeşim sen aynı zamanda lisans mezunu oluyorsun tekrar okumak istersen 4yllk okuman lazım atanman için 35 yaş üstüne atama istiyoruz uzmanı olduk kpssnin
    2017-05-12 Ne tembel insanlarz ya bu ne herseyi sormuslar yaziyo iste yukarda lisans ve onlisans mezunlari kpss ye girip 60 ve uzeri not alan herkes basvurabilir arkadasim bu ne herkes tek tek puanini demis bolumunu demis basvurabilir miyim diyo...ya sz yukarda iki paragraf yaziyi okumaya useniyosunuz bide memur olmak istyorz is vermiyolar diyosunuz bu tembellikle isiniz zor valla ..hepiniz bi alemsinz yemin ederm ....okuyun biraz sordugnuz hersey yaziyo orda adminede yazik bayada sabirli masallah ...
Ekrem     2017-05-12 Asgari ücretin 1400 lira oldugu ulkede soslesmeli memur kpss puani istiyor ayriyetten sozlu sinava tabi tutuyor bide insanlar kalkacak buyuksehirlere tekrar sinav icin gidecek rakam 1670 tl boyle bi adaletsizlik olabilrmi anlayamiyorum Allah akil fikir versin fakirden al zengine ver kapitalist duzenin cocuklariyiz saygilar
Erkan     2017-05-12 2158.bürütten den elimize ne kadar geçecek. Ayrıca ek ödemeler falan varmı fazla mesai ücreti gibi
ADMİN     2017-05-12 @Dilan Sorun olmaz Hocam.
Dilan     2017-05-12 Onlisans olarak basvurcam. Ama bi ay sonra lisans mezunu olacam sorun teskil eder mi
ADMİN     2017-05-11 @Ekrem Askerlik ile ilgili şart yok. Sözlü sınav konuları "Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular" diye genel olarak belirtilmiş. Yani bu 50 puanlık sorular bildiğimiz KPSS soruları :)
Ekrem     2017-05-11 Sayin Admin sozlu sinavda konuyla alakali sorular 50 puan demis bilginiz varmi ne sorulacagiyla ilgili birde askerlik sarti belirtilmemis bilginiz varmi
ADMİN     2017-05-11 @Ruya 15 Mayıs'ta başvurular açıldığında başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-05-11 @Gulshen Başvuru yapınca çıktısını alacaksınız.
Ruya     2017-05-11 2 yıllık mimari restorasyon bölümü mezunuyum. KPSS den 63 puan aldım sınava girbilirmiyim
Kemal     2017-05-11 Çok büyük haksızlık36 37 38yada40 yaşındaki adam neyapsın yaş sınırında esneklikolsun insan bunalıma girecek herşeye yaş sınırı koyuyorlar25 30 yaşındaki adam zaten girer birazda yaşı geçenleri düşününya kemal
ADMİN     2017-05-11 @Zeynep Evet başvurabilirsiniz.
Zeynep     2017-05-11 Kamu yönetimi mezunuyum ilana basvurabilir miyim
A     2017-05-11 Yeter ki nasıl O. Yeter bu ne ya bu 3.5milyon insan sınava girdi lise meslek lise mezunları ne yapacak ya hep lisans ön lisans bu ne saçmalık ya gerçekten yeter pes ya!!!!!!
Gulshen     2017-05-11 Şimdilik sadece 15 mayısta elektronik başvuru yapmamızmı lazım çıktıyı falan sonramı alıyoruz ayrıca olduğumuz ilden başka yere başvuru yapsak yine kendi ilimizin valiliğinemi gidiyoruz kafam karıştı
ADMİN     2017-05-10 @Asl evet başvurabilirsiniz.
Asl     2017-05-10 Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunuyum başvuru yapabiliyor muyum
Görkem ERCAN     2017-05-10 Her is ilanından abartılı şartnameler insanın kafası karışıyor okurken biraz özetleyici niye yapmazlar ki şu şartları koşulları.. Sanki başbakan secicekler..!
ADMİN     2017-05-10 @Hasibe sarıhan İkametgah şartı yok.
Hasibe sarıhan     2017-05-10 Ikametgah sartı var mı, sadce ikamet ettgmz yre mi başvrablyoruz?
ADMİN     2017-05-10 @Recep Evet Hocam.
Emre     2017-05-10 Bu yaş sınırı ney niye okuduk önce haksızlık şimdide yaş
Recep     2017-05-10 İstifa eden uzman çavuşlar başvuru yapabiliyormu
ADMİN     2017-05-10 @Mehmet şah Evet başvurabilirsiniz. Başvurular 15 Mayısta başlayacak ve başvuru sayfasını bildirim atacağız.
Mehmet şah     2017-05-10 Dış ticaret mezunu basvurabiliyor mu yardımcı olur musunuz?
ADMİN     2017-05-10 @Fatma İlana hangi illerde alım yapılacağını ekledik.
Fatma     2017-05-10 Hangi kaymakamlıklar olacak sadece Ankara mı istanbulda geçerli mi
ADMİN     2017-05-10 @Seçil Evet başvurabilir.
Seçil     2017-05-10 Laborant ve Veteriner Sağlık basvuru yapabiliyor mu?
ADMİN     2017-05-10 @Esra 2016 yılında ön lisans düzeyinde KPSS 'ye girdiyseniz ve 3 Temmuz 2017' de mezuniyet belgeniz elinizde olmuş olacaksa başvurabilirsiniz.
esra     2017-05-10 Bu sene on lisans olarak mezun oluyorum ben de basvuru yapabilecek miyim?
ADMİN     2017-05-10 @Mustafa Maalesef Hocam.
Mustafa     2017-05-10 Kpss lisans sinavina bu sene yani 10 gun sonra girecek olanlar basvuru yapabilirlrmi
ADMİN     2017-05-10 @Ayşenur Ulusoy Önlisans ve lisans. Liselilere yer vermediler.
ADMİN     2017-05-10 @Nebru Sözleşmeli çalıştığınız kurum kadrolu alım yapacağında alım şartlarına uyuyorsanız kadroluya geçebilirsiniz. Belli bir zamanı yok.
ADMİN     2017-05-10 @İlkaynur Evet doğru anlamışsınız.
ADMİN     2017-05-10 @yasar Başvurular 15 Mayıs'ta başlıyor. İlanı okuyunuz. :)
Ayşenur ulusoy     2017-05-10 Kpss ön lisans mı istiyor lisemi
Nebru     2017-05-10 Sözleşmeliden kadroya geçmek için belirli bi süre var mi ve başladığın ilde ne kadar kalman gerekiyor?
yagmur     2017-05-10 Yine yaş sınırı
ilkaynur     2017-05-10 Admin merhaba başvuru formunu ve güvenlik arşiv formlarını elektronik ortamda doldurup başvurunuz yapıp ćiktini alıyorsun.26 mayista sözlü mülakata hak kazanırsan ekteki bilgilerle birlikle yazı işlerine başvuruyorlar doğru mu anladım kafam karişti
yasar     2017-05-10 basvurusu devam eden sinav bulunmamaktadir deniyor ?
ADMİN     2017-05-10 @Nadir Evet başvurabilirsiniz hocam
ADMİN     2017-05-10 @Karani Can Bozkurt Evet başvurabilirsiniz
ADMİN     2017-05-10 @Hayat Başvurular İnternet ten şayet mülakata çağırılırsanız belgelerle birlikte gitmelisiniz.
Nadir     2017-05-10 Raylı sistem mezunuyum önlisans 85 puan bilgisayar sertifikam var başvurabilirmiyim
Karani Can Bozkurt     2017-05-10 Onlisanstan mezun oldum daha sonra aofye lisans tamamlamak icin kayit oldum 2016 yılında KPSS onlisantan 70 aldım iki aysonrasında ise açık öğretimden mezun oldm ben su an önlisans puanı ile başvuru yapabilirmiyim?
Can     2017-05-10 Yaş sınırından bahsetmişsiniz.en az 12 tane banka,askeriye ve thy başvurusunu yapamadım bu yüzden.31 yaşında olmama rağmen...
Fevzi     2017-05-10 Yeter artık meslek lisesinde okuduk bu ulkede ortaogretimde sadece duz lise anadolu fen yok yeter yeter düz lise okumadik meslegimiz olsun dedik matematik fen gormedik uni okumadik bari rezillik cikarmayin bilgisayar teknisyeni atama istiyoruzzzzz
hayat     2017-05-10 belgeleri baskasi teslim etse olurmu suan uygun degilim sehir disina cikmaya. ikincisi ise bu 50 puanlik sorular hangi konular gy gk baraber mi
ADMİN     2017-05-10 @Gamze Maalesef lise mezunları başvuramaz.
ADMİN     2017-05-10 @Emre Yaş ve puan şartına da uyuyorsanız başvurabilirsiniz.
ADMİN     2017-05-10 @Guldan Bölüm şartı yok. Ön Lisans ya da lisans düzeyi mezuniyet yeterli.
ADMİN     2017-05-10 @Kazım Cengiz Evlilik, eş çalışma ve çocuk durumuna göre değişir. Bekar iseniz 1670 TL
Ascend     2017-05-10 SGK veya DPT bu tür 35 yaş sınırını koymakla genç yaşta çalışanlarin isgucunden faydalanmak ve emekliliklerini yakın öteleyerek emeklilik sigorta ve maaş primlerinin geri odemelerinin ise daha onceki kanun düzenlemelerinden yararlanmaktadir. Kisaca DPT devlet planlama teskilati, 35 yaş alti kamu memurlarinin etinden ve sütünden 35 yas ustundekilerden daha cok yararlanip geriye posasini birakmakta, durum budur.
Gamze     2017-05-10 Lise mezunuyum başvuru yapamıyormuyum?
emre     2017-05-10 sağlık mezunuyum önlisans 82 puanim var basvurabilirmiyim
Ali     2017-05-10 Nedir bu yaş sınırı ya. Ne yani şimdi 35 yaş ve üstü kişiler bu işi yapmaya müsait değil mı? Bırakın Allahini severseniz
guldan     2017-05-10 Admin bölümler nelere ? Önlisans bölüm fark ediyor mu ?
Yaşar Gören     2017-05-10 Arkadaşlar yayınlanan ilanda herşey açık ve net basvurabilirmiyim başvurabilirmiyim demenin mantığını anlamıyorum. Aramizda olan arkadaşlarında çok büyük çoğunluğu universite mezunu birde. Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu yorum kısımlarını birbirimize birşeyler katabiliecek bilgilerle dolduralım.saygilar
Kazım cengiz     2017-05-10 Net maaş nedir acaba
ADMİN     2017-05-10 @Arif KPSSP3 veya KPSSP93 puanınız yoksa başvuramazsınız.
ADMİN     2017-05-10 @Hative ebrar topkoç Diğer şartlar uyuyorsa başvurabilirsiniz.
Arif     2017-05-10 Polis meslek yüksek okulu da girebiliyor mu.. bilgisayar sertifikam var.
Hative ebrar topkoç     2017-05-10 Ben büro yönetimi önlisans mezunuyum başvurabilirmiyim
ADMİN     2017-05-10 @Taner Eğitim fakültesi mezunları da KPSS B'ye girebiliyor. KPSS'ye Genel Kültür ve Genel Yetenek'ten de girdiyseniz ve 60 üzeri puan aldıysanız başvurabilirsiniz.
TANER     2017-05-10 KPSS B grubu lisans mezunu deniliyor. Eğitim fakültesi mezunları da başvurabilirmi bu ilana?