Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 5 Haziran 2017 

İlan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on  katı aday arasından, RektörlüK tarafından gerçekleştirilecek sözlü / uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.
 • Erkek adaylar için en az 1 (bir) yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak

Alımı Yapılacak Posizyonlar

 • Microsoft Sistem Uzmanı 
 • Ağ Güvenliği Uzmanı 
 • Ağ ve Sistem Uzmanı (vmware-storage) 
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı 
 • Ağ ve Sistem Uzmanı (cisco) 
 • Veri Tabanı Geliştiricisi Yöneticisi  
 • Yazılım Takım Lideri 

Pozisyonların özel şartları için tıklayınız.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların personel.gazi.edu.tr web adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunu” tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 11 Mayıs –05 Haziran 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Beşevler / ANKARA adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır). Başvurular 05 Haziran 2017 saat 17:30’da sona erecektir.

İstenilen Belgeler;

Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Rektörlüğümüzce de onaylanabilir)

KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge.

Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Çalışma sürelerini gösteren belgeler, •Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, •Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge. •Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Detaylı özgeçmiş belgesi,

Sahip olunan sertifikalar 

Microsoft Sistem Uzmanı ilanı Ağ Güvenliği Uzmanı ilanı Ağ ve Sistem Uzmanı (vmware-storage) ilanı Yazılım Geliştirme Uzmanı ilanı Ağ ve Sistem Uzmanı (cisco) ilanı Veri Tabanı Geliştiricisi Yöneticisi ilanı Yazılım Takım Lid
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500