Trakya Üniversitesi 91 Sağlık Personeli Alıyor

Trakya Üniversitesi 91 Sağlık Personeli Alıyor
Trakya Üniversitesi 91 Sağlık Personeli Alıyor ADMİN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

Alınacak Personeller

 ÜNVAN  ADET  NİTELİK
 Diyetisyen  2  Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak
 Psikolog  2  Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak
 Hemşire  36  Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak
 Hemşire (Yoğun Bakım)  10  Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek kaydıyla Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak
 Hemşire (Yenidoğan Yoğun Bakım)  8  Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek kaydıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak
 Hemşire (Palyatif Bakım)   2  Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek kaydıyla Palyatif Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak
 Sağlık Teknikeri  3  Anestezi önlisans programı mezunu olmak 
 Sağlık Teknikeri  1  Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
 Sağlık Teknikeri  2  İlk ve Acil Yardım (Paramedik) önlisans programından mezun olmak
 Sağlık Teknikeri  1  Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak
 Sağlık Teknikeri  1  Radyoterapi önlisans programından mezun olmak
 Sağlık Teknikeri  1  Podoloji önlisans programından mezunu olmak
 Laborant  2  Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
 Hemşire  20 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezunu olmak

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
  3. Başvurulan ünvan için istenilen sertifika fotokopisi veya çalışmaya ilişkin belge
  4. 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge ( Lisans mezunları için)
  5. 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge ( Ön lisans mezunları için)
  6. 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge ( Ortaöğretim mezunları için)
  7. 1 adet fotoğraf

ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT: Adaylar ilanda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilir. 

 KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra unvan adedi kadar asıl ve yedek aday belirlenerek, başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500