Erzincan İl Özel İdaresi Şehir Planlayıcısı Alıyor

Erzincan İl Özel İdaresi Şehir Planlayıcısı Alıyor
Erzincan İl Özel İdaresi Şehir Planlayıcısı Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 3 Temmuz 2017

 Adayların 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonda 1 (Bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitelerin "UNVANI İLE İLGİLİ" bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P3 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
 5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 6. Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.(Bu durum işe girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 8. imizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
 9. İdaremizde en az 5 (beş) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak çalışmayı taahhüt etmek.
 10. Alınacak mühendislerin Lisans seviyesinde Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

 Başvuruda istenecek belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (İdareden veya www.erzincanilozelidaresi.gov.tr sitesinden temin edilecek)
 2. KPSS sonuç belgesi, (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
 3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı,
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 7. Varsa Hizmetlerini gösterir belge (Özel Sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi)
 8. Özgeçmiş,
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 10. Adli Sicil Belgesi

Başvuru dilekçesini eksik dolduran yâda eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin, Erzincan İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

BAŞVURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • Yerleştirme sonuçları 1 (bir) hafta içerisinde www.erzincanilozelidaresi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilip başarılı ve başarısız adaylar kurum web sitesinde duyurulacak ve bu adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.
 • Yerleştirme KPSS-B (KPSS P3) puan üstünlüğüne göre en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacaktır.
 • 1 (bir) asil 1 (bir) yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan adayın başvurusu olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazanan adayın yerleştirmesi yapılacaktır.
 • Yerleştirme sonucunda asil olarak yerleşen aday hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından işe başlatılması yapılacaktır.
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500